Logo Open Guitar Festivalu
  • XV. MISTROVSKÉ KURZY
    HRAD KŘIVOKLÁT 2018
    OPEN GUITAR FESTIVAL
    7. - 10. června 2018

  • Kontakt

Informace a přihlášky:

Organizace festivalu:

Partneři a sponzoři:

  • Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.