Logo Open Guitar Festivalu
  • XIV. MISTROVSKÉ KURZY
    HRAD KŘIVOKLÁT 2017
    OPEN GUITAR FESTIVAL
    15. - 18. června 2017

  • Kontakt

Informace a přihlášky:

Organizace festivalu:

Partneři a sponzoři:

  • Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.