Logo Open Guitar Festivalu
  • XVI. MISTROVSKÉ KURZY
    HRAD KŘIVOKLÁT 2019
    OPEN GUITAR FESTIVAL
    6. - 9. června 2019

  • Kontakt

Informace a přihlášky:

Organizace festivalu:

Partneři a sponzoři:

  • Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.