Logo Open Guitar Festivalu
  • XVI. MISTROVSKÉ KURZY
    HRAD KŘIVOKLÁT 2019
    OPEN GUITAR FESTIVAL
    6. - 9. června 2019

  • Vystupující umělci

PhDr. Miloš Pokora

PhDr. Miloš Pokora - hudební kritik, muzikolog a hudební publicista, v letech 1990-99 Předseda Klubu hudebních kritiků Čech, Moravy a Slezska při AHUV. Těžiště jeho odborné činnosti je v hudební kritice včetně podrobných analýz hudebních děl, zvláště soudobých a interpretačních výkonů. Napsal přes 3000 recenzí a statí publikovaných v Hudebních rozhledech, Harmonii, ve sbornících z konferencí a jinde.

V programu zastoupí Prof. Milana Zelenku. PhDr. Miloš Pokora vystoupí s přednáškou o životě a tvorbě Jany Obrovské v sobotu 17.6. od 10 hodin.